پست وبلاگ

توسعه ی گردشگری؛ احساس هویت ملی، صلح و امنیت منطقه ای

گردشگری یکی از بخش های اصلی اقتصاد جهان است که بسیار سریع تر از سایر بخش های اقتصادی در حال پیشرفت است. تعامل ها و هم پوشانی های وسیع این فعالیت اقتصادی با موضوع های محیط زیست، آب و هوا، امنیت، صلح، فرهنگ، موضوعات مدیریت شهری باعث تمایزهای عمده ی آن با سایر فعالیت های اقتصادی شده است. به گونه ای که این تمایز در تمامی حوزه های مدیریتی و آمار و اطلاعات مشهود است.
اقتصاد ایران با برخورداری از بیش از ۵۰ سال برنامه ریزی هم چنان از معضل های بسیاری در حوزه ی گردشگری رنج می برد و این بخش نتوانسته پابه پای سایر بخش های اقتصادی کشور حرکت کند. ایران با وجود برخورداری از توانمندی های بالقوه فراوان کشور در این حوزه هم چنان در تولید محصول های گردشگری در عرصه بین الملل جایگاه مناسبی ندارد. از این رو در فضای علمی و دانشگاهی کشور سعی شده تا با برگزاری همایش ها و نشست های تخصصی در زمینه گردشگری به آسیب شناسی، راهکارها و در نهایت توسعه ی این صنعت کمک شود. دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این زمینه فعال بوده است که به همین دلیل همایش بین المللی روز جهانی گردشگری را در قالب چهار نشست تخصصی در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار کرد. گزارش ۲ نشست نخست، در روز گذشته منتشر شد و به گزارش نشست های پایانی این همایش در این نوشتار پرداخته شده است.
**گردشگری و هویت ملی، صلح و امنیت منطقه ای
در نشست سوم همایش بین المللی روز جهانی گردشگری «دیوید ویور» استاد دانشگاه گریفیت استرالیا، «حسین باهر» استاد دانشگاه شهد بهشتی، «حمید ضرغام» استاد دانشگاه علامه طباطبایی و «مهدی کروبی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی به موضوع «گردشگری و هویت ملی، صلح و امنیت منطقه ای» به سخنرانی پرداختند.
نخستین سخنران نشست سوم همایش بین المللی روز جهانی گردشگری، «دیوید ویور» استاد دانشگاه گریفیت استرالیا بود.
این استاد دانشگاه پایداری ژئوپولتیک را به عنوان چهارمین رکن گردشگری پایدار معرفی و به نقش اساسی دیپلماسی شهروندی در توسعه صلح در جهان به این امر اشاره کرد که چگونه می توان از راه گردشگری پایدار ژئوپولتیک به صلح جهانی دست یافت.
وی در ادامه بزرگترین چالش برای تحقق هدف ۲۰ میلیون گردشگر تا پایان سال ۱۴۰۴خورشیدی را غلبه بر دید منفی و نادرست جهان نسبت به این کشور ایران عنوان کرد.
«حسین باهر» استاد دانشگاه شهد بهشتی از دیگر سخنرانان نشست سوم بود که ضمن اشاره به موضوع عرفان راهی به صلح جهانی گفت: گردشگری از نظر جنسی شامل چهار وجه مادی، معنوی، اخلاقی و عرفانی می شود که از راه گردشگری می توان به عرفان توجه کرد.
«حمید ضرغام» استاد دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر سخنرانان این نشست ضمن اشاره به گردشگری در رابطه با اثرات صلح بیان داشت: از دهه ۱۹۸۰ مفهوم تجانس گردشگری و صلح وارد گردشگری شده و همیشه این جدال وجود داشته که کدامیک باعث توسعه دیگری می شود. آیا توسعه گردشگری توسعه صلح را در پی دارد و یا اینکه فقط در شرایط صلح گردشگری توسعه می یابد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گردشگری را نه ایجاد کننده صلح بلکه توسعه دهنده صلح در تمامی شاخص های آن از جمله کاهش فقر، تفاهم بین المللی، حفاظت از محیط زیست، حفظ میراث فرهنگی و برابری جنسیتی دانست.
در پایان نشست سوم «مهدی کروبی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ریشه جنگ جهانی دوم در نژاد پرستی و قوم گرایی بود و بعد از این جنگ، گردشگری به عنوان راهی برای پیوند اقوام و ملل شناخته شد. امروزه جوامع توسعه یافته و میزبان گردشگر، کمتر شاهد چنین خصلت هایی است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی از گردشگری به عنوان عاملی برای آشتی میان خرده فرهنگ ها، تحکیم وحدت ملی و تقویت کننده صلح جهانی یاد کرد.
**گردشگری و توسعه خدمات اقامتی و تورگردانی
آخرین نشست همایش بین المللی روز جهانی گردشگری به سخنرانی «ابوالفضل کزازی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی، «جعفر جعفری» استاد دانشگاه ویسکانسین ایالات متحده، «حسن تقی زاده انصاری» رییس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، «فتاح شرف زاده» استاد دانشگاه علامه طباطبایی، «اسماعیل قادری»، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع گردشگری و توسعه خدمات اقامتی و تورگردانی اختصاص یافت. همچنین «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران نیز از سخنرانان این همایش بود.
در چهارمین و آخرین نشست همایش بین المللی روز جهانی گردشگری به لزوم ساخت برنامه ریزی شده هتل در مناطق پرکشش گردشگری با در نظر گیری شاخص های هتل های سبز و متاثر از فرهنگ و معماری بومی و سنتی ایران؛ بکارگیری هرچه بیشتر تسهیلات کم بهره در این زمینه؛ و لزوم آموزش کارکنان این صنعت در جهت بالا بردن سطح رضایت مندی گردشگران پرداخته شد.
«ابوالفضل کزازی» استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به رقابتی شدن و حضور مردم در توسعه ی صنعت گردشگری گفت: ما در بخش گردشگری سرویس دهی خوب نداریم و این امر زمانی امکان پذیر خواهد شد که بحث کیفیت به میان آید و کیفیت هم به نوبه ی خود به وجود فضای رقابتی میان افراد بستگی دارد.
«جعفر جعفری» استاد دانشگاه ویسکانسین ایالات متحده، جدایی علم و حوزه عمل گردشگری را از آسیب های این حوزه برشمرد و گفت در این جدایی توریسم بازنده است.
وی با بیان پیدایش دیرهنگام علم گردشگری گفت: تنها بعد از جنگ جهانی دوم بود که این رشته در دانشگاه های اروپا شکل گرفت و به سرعت به مکان های دیگر جهان گسترش یافت و کشورهایی مانند اسپانیا و چند کشور دیگر توانستند درآمد اصلی خود را از توریسم به دست آورند.
پیشرفتی که صنعت توریسم در قرن ها به دست آورد علم توریسم توانست در یک قرن طی کند. این علم اکنون بسیار تخصصی شده و در معرض آسیب افتراق از حوزه اجرا قرار گرفته است و باید صنعت و علم توریسم را با هم یکی کرد و این فاصله را از میان برد.
در ادامه نشست چهارم «حسن تقی زاده انصاری» رییس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران گفت: عده ای گردشگری را مساوی با وقت تلف کردن می دانند و آن را چیزی بی ارزش قلمداد می کنند.
«فتاح شرف زاده» استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست بیان داشت: تا ۱۰ سال پیش نیز بعضی از افراد از گردشگری به عنوان خوش گذرانی نام می بردند و ما هنوز نتوانسته ایم نیاز انسان به گردشگری آن چنان که شایسته است، طرح کنیم.
در پایان نشست چهارم «اسماعیل قادری»، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در همه دوران ها حیات خلوت دولت ها بوده است.
وی افزود: تخصص نداشتن در این سازمان نوک پیکان بسیاری از مشکلات گردشگری را به طرف این نهاد باز می گرداند.
او ساخت بی رویه و امکان سنجی نشده هتل، رقابت ناسالم میان سرمایه های کلان دولتی و بخش خصوصی، نبود الگوهای مصرف صحیح در میان گردشگرها، الگوهای رفتاری نادرست خدمات دهندگان و نظارت کنندگان این صنعت را از چالش های توسعه گردشگری در عصر پسا تحریم برشمرد.
همچنین «محمدباقر قالیباف» شهردار تهران در این همایش ضمن اشاره به تعریف ۱۵ مسیر گردشگری کنونی در تهران، از اولویت هرچه بیشتر گردشگری شهری در برنامه های شهرداری تهران در پنج سال اخیر خبر داد.
شهردار تهران، منطقه ۱۲ را تاریخی ترین بخش تهران قلمداد و به طرح هایی در زمینه توسعه گردشگری در این منطقه اشاره کرد.
در اینجا لازم است بیان شود که روز دوم همایش بین المللی روز جهانی گردشگری (هفتم مهر۱۳۹۴ خورشیدی) در دانشگاه علامه طباطبایی و در قالب کارگاه های مختلف برگزار شد.
همچنین باید عنوان کرد که این همایش با حمایت دانشکده ی جغرافیا و پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز، دانشگاه مازندران، دانشگاه یزد، دانشگاه پیام نور، شرکت توسعه گردشگری مارکوپولوآسیا، کانون انجمن های صنفی کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور، برج میلاد، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، معاونت اقصادی شهرداری مشهد، بانک کارافرین، آسایش گشت دنیا، عمان ایر، انجمن علمی- دانشجویی مدیریت گردشگری، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
*گروه اطلاع رسانی(مهدی احمدی)

درباره ی اکوتو

اکوتو ، یعنی اقتصاد و گردشگری در خدمت هم ، در کنار هم ، گردشگری صرف برای قشر مرفه جامعه است و اقتصاد صرف ، برای کسانی است که فکر می کنند زندگی فقط پول است ! باید پول درآورد و از زندگی لذت برد ، گردشگری شاید بهترین لذت دنیاست...

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *