شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی سازمان بازنشستگی اعلام شد

به گزارش اکوتو ، شرایط استفاده از تورهای سیاحتی و زیارتی سازمان بازنشستگی کشوری اعلام شد.بازنشسته هایی که این شرایط را داشته بند می توانند از این تورها استفاده کنند. – بازنشستگان و وظیفه بگیرانی می‌توانند از این تورها استفاده کنند که وضعیت پرونده بازنشستگی/وظیفه آنها «قطعی» باشد. – درج اطلاعات مربوط به بازنشسته یا […]