نقدینگی از بورس فرار کرد

علی اکبر زارعی در گفتگو با تسنیم گفت: ادامه روند ریزشی بازار سرمایه از یک سو و نیز ابهامات موجود در بازار موجب شده است تا نقدینگی جدیدی به بورس وارد نشود و کاهش حجم و ارزش معاملات هم به همین دلیل است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به این که دولت با […]

حقوقی‌ها به نوسانگیری در بورس دامن می‌زنند

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، علی اکبر زارعی در گفت‌وگویی با اشاره به این که در روزهای گذشته حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه افزایش یافته است گفت: با این حال تشدید فروش حقوقی‌ها در کنار نگرانی‌ برخی سهامداران از بحث مذاکرات هسته‌ای موجب شده است تا شاخص بورس و قیمت سهام رشد بیشتری […]