سامانه هاي هوشمند راهنمایی و رانندگی، مجوز اشتغال و شهرسازی در کیش

به گزارش گروه  منطقه آزاد اکوتو  ، مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد در نخستين روز از هفته دولت در مراسمي با حضور مديرعامل سازمان منطقه آزاد از سه سامانه هوشمند راهنمایی و رانندگی، مجوز اشتغال و شهر سازی در جزیره کیش رونمایی کرد. اين سامانه ها با هدف ایجاد شفافیت در فرآیندها […]