ستاره اي كه تراكتور قدر آن را ندانست – شرح وقايع اسطوره

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ هر بازيكني كه ميان تراكتوري ها محبوبيت پيدا مي كرد، مورد حمله تريبون هاي خاصي قرار مي گرفت. گاهي حتي تبليغات نادرست، مردم را به قضاوت اشتباه وا مي داشت. تراكتوري ها كه در اين فصل به دنبال بازيكنان با غيرت هستند گويي فراموش كردند كه درباره چند بازيكن با غيرت […]