هواشناسی امکان پیش بینی حوادث خرد را ندارد

اسماعیل نجار با حضور در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورا به ارائه گزارش عملکرد سازمان مدیریت بحران در حادثه سیلاب کن و سولقان و روستای سیجان پرداخت و پاسخگو سئوالات اعضای شورای شهر بود. وی گفت: همانطور که می دانید در جهان قریب به ۴۵ تا ۴۶ حادثه در رابطه با بحران ها […]