آکواریوم و اشتغالزایی ملی

سال ها قبل آکواریوم ارزش چندانی نداشت و تنها عده ای خاص در خانه هایشان از آکواریوم استفاده می کردند یا شاید بهتر است بگوییم کمتر کسی به داشتن آکواریوم تمایل داشت. آن زمان تنها ساختمان پلاسکو و چند عرضه کننده معروف ماهی و وسایل آن در تهران وجود داشت. اما دیری نپایید که بازار […]