امکان کاهش سر فاصله حرکت قطارها به دلیل ایمنی مسافران وجود ندارد

به گزارش اکوتو ، درباره کاهش سر فاصله حرکت قطارها در خط سه مترو به دلیل ازدحام جمعیت در ایستگاه تقاطعی چهارراه ولیعصر، اظهار داشت: در خط سه ازدحام جمعیت وجود ندارد و حجم قابل توجه مسافران در ایستگاه چهارراه ولیعصر مربوط به خط چهار است. وی با بیان اینکه هم اکنون امکان کاهش سر […]