۱۰ افسانه رایج مدیریتی

به زعم “رابرت هلر” اولین افسانه‌ی مدیریت این است که “مدیریت وجود دارد” و دومین افسانه این است که “موفقیت برابر است با مهارت”، در این مقاله به دنبال آن هستیم تا دریابیم کدامیک از افسانه‌های مدیریتی هلر حقیقت دارند و می‌خواهیم خط باریکی به عنوان مرز بین افسانه‌ها و حقیقت‌های مدیریتی ترسیم نماییم. مدیریت […]