تصاویر ۱۰ شهر برتر دنیا

گروه چند رسانه ای اکوتو ، مرسر در گزارش سال ۲۰۱۵، وین را به عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی برگزیده است. در لیست ۱۰ شهر برتر سه شهر از آلمان به چشم می‌خورند. تهران در این لیست در رتبه ۲۰۳ قرار دارد.