تراکتور، فاکتورهای جهانی شدن را ندارد

گروه ورزش و سرگرمی اکوتو؛ تیم های ثروتمند لزوماً تیم های بزرگی نیستند. یک تیم ریشه دار، همواره هواداران پر و پا قرصی دارد. حتی وقتی سال ها دست آنها از کسب جام کوتاه می ماند هرگز حمایت خود را از تیمشان قطع نمی کنند. هواداران لیورپول، یکی از باشگاه های ریشه دار انگلستان، سال […]