“تصمیم ویژه” برای “یارانه نقدی” در راه است

خبرهایی که این روزها از وضع دخل و خرج دولت منتشر می شود حکایت از آن دارد که حساب و کتاب کابینه یازدهم به مشکل خورده و مهمترین دلایل آن هم کسب درآمد ناکافی از محل نفت و مالیات است. کاهش قیمت نفت از سال گذشته تا کنون به شدت درآمدهای ایران را تحت تاثیر […]