لحظه به لحظه با معیشت مردم ؛ یارانه واریز شد

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، یارانه تیرماه ساعت ۲۴ پنج شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.پنجاه و سومین مرحله یارانه نقدی مربوط به تیرماه سال جاری، همانند ماه های گذشته به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.