با فشار یک دکمه رنگ برگهای گل رز را تغییر دهید

به گزارش اکوتو ، محققان معتقدند که با این دستاورد علمی می‌توان از گیاهان در کاربردهایی همچون حسگرهای طبیعی محیط زیست، تولید الکتریسیته و تغییر رنگ برگ‌ها در شرایط مورد نظر استفاده کرد. پروفسور مگنوس برگرن، متخصص الکترونیک از دانشگاه لینکوپیگ سوئد اظهار کرد: در حالت طبیعی گیاهان از روش انتقال یون‌ها و هورمون‌های رشد […]