در صورت گم کردن وسایل در مترو چه باید کرد؟

احسان مقدم با بیان اینکه این ستاد تمام وسایل پیدا شده در خطوط مترو تهران را به صورت دقیق در سامانه ثبت و مراحل آن را تا انتها پیگیری می‌کند، گفت: هر وسیله‌ای که در خطوط پنجگانه مترو تهران پیدا می‌شود ابتدا به مدت یک هفته در انتظامات ایستگاه باقی می ماند تا در صورت […]