تورم بهمن ۱۱.۸ درصد شد

به گزارش اکوتو ، مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم در مناطق شهری را در بهمن ماه امسال ۱۱٫۸ درصد اعلام کرد که نسبت به دی ماه گذشته ۰٫۴ درصد کاهش دارد. همچنین در گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در این دوره با ۰٫۶ درصد کاهش برابر با ۸٫۹ درصد اعلام شد. براساس […]