برنامه‌های نوروزی برای پذیرایی ۱۰ میلیون گردشگر در تهران

برنامه‌های نوروزی برای پذیرایی ۱۰ میلیون گردشگر در تهران

خسروآبادی در حاشیه آیین ملی نوروز در موزه ملی ایران با تشریح برنامه‌های نوروزی پایتخت اظهار داشت: تمام سعی ما بر این است تا آیین نوروز به کشورهای جهان بهتر معرفی شود کما اینکه این آیین صلح و دوستی در کشورهای همجوار به اجرا در می‌آید ولی با هماهنگی بیشتر می‌توان آیین نوروز را که […]