سال ۲۰۱۷ ؛ سال«گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه»

به گزارش اکوتو ، با تصویب این قطعنامه، اهمیت و نقش گردشگری بین‌المللی به رسمیت شناخته شد. طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در این باره اعلام کرد: تعیین سال ۲۰۱۷ به نام سال «جهانی گردشگری پایدار» فرصتی بی‌نظیر است برای کمک گردشگری به تحقق مفهوم پایداری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که […]