سواحل مکران توسط قبرسی ها آباد می شود

محمدتقی حسینی عصر امروز در همایش فعالان اقتصادی ایران و قبرس در تهران اظهار کرد: بعد از توافق ایران با ۱+۵ زمینه‌های بیشتری برای همکاری میان ایران و قبرس به وجود آمده است. وی افزود: اقتصاد ایران ۳۰ میلیون نفر نیرو کار دارد و شاخص‌های توسعه اجتماعی و انسانی روبه رشد دارد به طوری که […]