یادگاری نویسی، داغ بی‌فرهنگی بر میراث فرهنگی

نقاشی دیواری یا یادگار نویسی و حتی چسباندن انواع اطلاعیه و عکس و پوستر توسط برخی افراد در محوطه‌های تاریخی، از مسجدها گرفته تا خانه‌ها و حمام ها وباغ‌ها و درختان معضل جهانی است که اکنون برخی کشور سال‌هاست با اقدامات یکپارچه همه نهادها این معضل را برای همیشه حل کرده و تجربه‌ای کاربردی دراختیار […]

رونق گردشگری مذهبی هم‌زمان با ماه محرم در مازندران

به گزارش اکوتو ؛ اماکن مذهبی در مناطق مختلف کشور از گذشته دور به‌عنوان مقصد سفر انتخاب می‌شود و حضور گردشگران کشورهای اسلامی برای سفر به استان‌های خراسان رضوی، قم و فارس نیز در زمانی که گردشگری در ادبیات رایج کشور رونقی نداشت، مشاهده می‌شود. گردشگری مذهبی درواقع قرابت بسیار زیادی با گردشگری فرهنگی دارد و […]