توسعه روابط گردشگری و گردشگری سلامت با عمان

مدیرکل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان تجارت از گسترش روابط گردشگری و گردشگری سلامت با عمانی‌ها خبر داد. رضا عباسقلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که هدف از گسترش روابط گردشگری و گردشگری سلامت در راستای گسترش روابط اقتصادی با عمانی‌هاست، گفت: قرار بر این شده هیات تجاری بازاریابی در زمینه گردشگری و گردشگری […]