گردشگری سیاه چیست؟

به گزارش اکوتو ، بر اساس تحقیقات علمی صورت‌گرفته در ایران، گردشگری در دنیای کنونی به عنوان یک صنعت اساسی محسوب می‌شود و درصد قابل توجهی از سرانه ناخالص کشورها را دربر می‌گیرد، به طوری که در قرن ۲۱ صنعت گردشگری روند رو به رشدی را در برگرفته است که با تحولات اقتصادی و ارتباطی […]