عراق بازار اصلی گردشگری سلامت ایران

سید حسن طباطبایی‌نژاد درباره وضعیت گردشگری سلامت، اظهار داشت: گردشگری سلامت تقریباً از سال ۲۰۰۰ به عنوان یک اتفاق مهم اقتصادی در کل دنیا مطرح شد و کل کشورهای در حال توسعه به آن توجه کردند زیرا خدمات پزشکی، خدمات گرانی است. وی ادامه داد: بیشتر اقدامات پزشکی به سمت اقدامات کم تهاجم رفته است […]

انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت

به گزارش اکوتو  ، نخستین جلسه پیشبرد روند تشکیل «انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت» با حضور مرتضی رحمانی موحد، اعضای هیات موسس و جمعی از فعالین بخش خصوصی این حوزه منطبق بر اهداف «اساس نامه انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت کشور» تشکیل شد تا بر مبنای این اقدام همگرایی و انسجام ظرفیت‌های اجرایی، دستیابی به […]

معرفی پتانسیل های کیش درزمینه گردشگری سلامت

به گزارش اکوتو ، دکتر خلخالی رییس بیمارستان کیش گفت: بسیاری از توانمندیهای جزیره کیش دربخش توریست سلامت برای دیگر کشورها نا شناخته است وحضور درنمایشگاه بین المللی گردشگری حلال ابوظبی فرصت مناسبی برای ارائه اطلاعات کامل از پتانسیل های کیش درگردشگری سلامت است. وی افزود: هزینه های درمانی درایران بسیار پایین تر از دیگر […]

اختصاص ظرفیت ۳۰ درصدی مازاد درمان به گردشگری سلامت

به گزارش اکوتو ، علیرضا زالی روز سه شنبه در هفتمین نشست و اولین سالگرد تاسیس شورای راهبری گردشگری سلامت افزود: هرگز هیچ تخت مورد نیاز بیماران داخلی در اختیار گردشگر خارجی قرار نخواهد گرفت.وی اضافه کرد: این شورا با هدف ارتقاء، هم افزایی، تجمیع و ایجاد همکاری بین دستگاه های مرتبط چهارگانه محقق شد. […]