مهلت سه ماهه میراث فرهنگی به فعالان حوزه گردشگری مجازی

ارائه مهلت سه ماهه به فعالان حوزه گردشگری مجازی در پی اجرایی شدن فاز دوم دستورالعمل ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی انجام گرفته است که طی روزهای گذشته با هدف ساماندهی افراد حقیقی و حقوقی فعال در فضای اینترنتی محقق شد. بر این اساس نظر به توسعه روزافزون فن آوری اطلاعات در […]