مهلت سه ماهه میراث فرهنگی به فعالان حوزه گردشگری مجازی

مهلت سه ماهه میراث فرهنگی به فعالان حوزه گردشگری مجازی

ارائه مهلت سه ماهه به فعالان حوزه گردشگری مجازی در پی اجرایی شدن فاز دوم دستورالعمل ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری در فضای مجازی انجام گرفته است که طی روزهای گذشته با هدف ساماندهی افراد حقیقی و حقوقی فعال در فضای اینترنتی محقق شد. بر این اساس نظر به توسعه روزافزون فن آوری اطلاعات در […]