ایرانگرد سفیر شد

جواد قارایی – طبیعتگرد فیلمساز که با مجموعه تلویزیونی ایرانگرد ۱ و ۲ در جامعه ایرانی شناخته شد با حضور در تسنیم، طی گفت‌وگویی مفصل به مباحث مختلف ایرانگردی، تولیدات جدیدش، چالش‌های گردشگری و مقولات مختلف دیگری در عرصه سفر و طبیعت پرداخت که یکی از این مقولات نیز مسئله سفیر شدن وی برای یاری […]