لزوم ارائه الگوی “گردشگری اسلامی” در مقابل الگوی گردشگری غربی

رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر لزوم ارائه الگوی “گردشگری اسلامی” گفت: عارضه ظهور گردشگری توده‌ای که بدون هیچ ارتباط میان‌فرهنگی به یک‌باره به منطقه‌ای هجوم آورده، از معایب الگوی گردشگری غربی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. محمدهادی همایون در گفتگو با تسنیم درباره الزامات گسترش گردشگری اظهار داشت: می‌توان […]