خانم بازیگر ، در ایران زندگی نمی کند؟ + عکس

هر روز به تعداد هنرمندان سینما ،ورزشکاران و مسئولینی که صفحه ای در اینستاگرام یا دیگر شبکه های اجتماعی دارند افزوده می شود. گفتنی است چهره های شناخته شده هر کدام به یک نحوه جالبی از این شبکه های اجتماعی بخصوص اینستاگرام استفاده می کنند،عده ای برای اطلاع رسانی از برنامه ،عده ای برای سلفی […]