هوای پایتخت سالم است

به گزارش اکوتو ، طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میزان ذرات معلق هوای پایتخت کمتر از ۲.۵ میکرون عدد ۹۵ را نشان می دهد. همچنین، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز عدد ۵۷ را نشان می دهد که نسبت به روز گذشته که عدد ۶۳ بود، بهتر شده است.

هوای پایتخت در وضعیت سالم قرار گرفت

به گزارش اکوتو ، وحید حسینی مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با بیان این مطلب گفت: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت تمام آلاینده‌ها به جز ازن،  نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ […]