معرفی مرسدس بنز C کلاس کوپه

به گزارش اکوتو ، برای طراحی ظاهری این خودرو از طراحی کامل مرسدس بنز S کلاس کوپه الگوبرداری شده که موجب شباهت بسیار نزدیک C کلاس کوپه به S کلاس کوپه شده که همراه با خود افزایش سایز ۹۵ میلی متری را در طول، ۴۰ میلی متری در عرض و حدودا ۸۰ میلی متری را […]