تکلیف کمپ گردشگری فدک را مشخص کنید

به گزارش اکوتو ، محمدعلی حضرتی‌ها  درباره پروژه کمپ گردشگری فدک اظهار داشت: در جلسه‌ای که در اردیبهشت برگزار شد، بهره‌برداری از پروژه کمپ گردشگری فدک، تا قبل از سفر ریاست جمهوری تصویب شد. وی افزود: ولی متأسفانه این موضوع محقق شده و سرمایه‌گزاری که برای اجرای این پروژه اقدام کرد، نتوانست برنامه‌ها را محقق […]