بیشترین و کمترین نرخ بیکاری بهار اعلام شد

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، حاصل محاسبات مرکز آمار نشان میدهد که نرخ بیکاری در بهار سال جاری به ۱۰٫۸ درصد رسیده و نرخ بیکاری مردان و زنان به ترتیب ۹ و ۱۹٫۲ درصد محاسبه شده است. ضمن آنکه نرخ بیکاری جوانان ۲۵ درصد است که این نرخ برای مردان و زنان جوان به […]