تنش آبی شدید در تبریز بیداد می کند

به گزارش اکوتو، علیرضا ایمانلو، ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه بر اساس تعریف، آب مصرفی در سال نسبت به منابع آب قابل دسترسی، تنش آبی گفته می‌شود، اظهار داشت: در این مورد بالای ۴۰ درصد حالت شدید به خود می‌گیرد که متاسفانه این درصد در استان ما ۸۰ درصد […]