اظهار تمایل چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در قشم

به گزارش اکوتو ، بخش عمده و قابل توجهی از شرکت‌های چینی که در دوره تحریم با ما همکاری می کردند بنا به محدودیت‌های تحریمی نمی‌توانستند با ایران کار کنند که حالا این ظرفیت در بحث تجارت و ورود تکنولوژی به ظرفیت‌های چند جانبه و دوجانبه ایران اضافه می‌شود و همین موضوع قدرت چانه‌زنی ما […]