سرمای شدید هوا کشاورزان خراسان جنوبی را ناامید کرد

به گزارش اکوتو ، خراسان جنوبی از جمله استان های خشک و بیابانی کشور بوده که تحت تأثیر عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، دوری از منابع رطوبتی، ناهمواری‌ها و مجاورت با دشت لوت و کویر از شرایط اقلیمی خشک و بیابانی در نواحی پست و نیمه‌خشک و معتدل در نواحی کوهستانی و مرتفع برخوردار […]