عکس‌هایتان را به نام خودتان در فهرست کامل پرندگان تهران ثبت کنید

به گزارش اکوتو ، علیرضا هاشمی، مدیرعامل گروه پرنده‌نگری طرلان می‌گوید: پرنده‌نگری از یک جهت باعث آرامش ذهن و فکر می‌شود و مردم می‌توانند برای فرار از زندگی مدرن شهری اوقات فراغت خود را به تماشای پرندگان بگذرانند و از طرف دیگر ابزار خوبی برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست است. فعالیتی ارزشمند برای […]