بیکاری ۲۴ ساله‌ها رکورد زد

به گزارش اکوتو ، بررسی جدیدترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران از اوضاع نرخ بیکاری کارجویان در ۱۲ گروه سنی نشان می دهد که نرخ بیکاری در مهم ترین گروه های سنی جوینده کار کشور همچنان بالا و دستکم ۲ برابر نرخ عمومی کشور است. کارشناسان می گویند درست است که نرخ عمومی بیکاری کشور […]