کارمند ها سه چیز را بیشتر از پول دوست دارند

اکوتو – چطور بدون افزایش حقوق کاری کنید کارمندانتان بیشتر کار کنند؟مدیران به اشتباه تصور میکنند پول اولویت اول رضایت شغلی کارمندان است… اما اینطور نیست ! پول به کارمندان (و حتی مدیران) انگیزه ای برای کار کردن میدهد، اما واقعا آنقدرها که فکر میکنیم، مهم نیست. شاید تعجب کنید و با خودتان فکر کنید […]