گردشگران رکورد سال پیش را زدند

به گزارش اکوتو ، با افزایش ۴٫۴ درصدی در تعداد گردشگران نسبت به سال ۲۰۱۴ ، سال ۲۰۱۵ با ۱٫۱۸۴ میلیارد گردشگر رکورد تعداد گردشگران در یک سال را زد. به گزارش سازمان جهانی گردشگری نسبت به سال پیش ۵۰ میلیون توریست بیشتر به گردشگری در جهان پرداخته اند. ۲۰۱۵ ششمین سال متوالی بود که میزان […]