کاهش حجم و ارزش معاملات در بورس تهران

به گزارش اکوتو ، محمدمهدی امینی کارشناس بازار سرمایه گفت: بنظر می رسد ارتفاع ۶۴ هزار واحد کف مقاومتی محکمی برای نماگر بازار باشد، چرا که در چند روز گذشته در این نقطه تعادل پیدا کرده است. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلیل این اتفاق اذعان داشت: با توجه به این که رفته رفته به […]