«پونه جعفری» خانم کارآفرینی که از بادکنک پول درمی‌آورد

به گزارش اکوتو ، بادکنک‌های رنگارنگ از جذاب‌ترین نوستالوژی‌های کودکی‌ ماست. بادکنک‌هایی که گاه با ترکیدنشان، بغض ما هم می‌شکست؛ سراغ کسی رفتیم که خاطرات کودکی ما برای او تبدیل به یک حرفه شده است. حرفه‌ای که او را از قزاقستان به ایران می کشاند تا با آن کارآفرینی کند. «پونه جعفری» خانم کارآفرینی است […]