پول نقد در بازار کم شد

جدیدترین برآوردهای بانک مرکزی نشان میدهد که نقدینگی کشور تا اردیبهشت ماه سال جاری بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.رشد نقدینگی اردیبهشت ماه ۹۴ به اردیبهشت ماه ۹۳ معادل ۲۳٫۲ درصد و اردیبهشت ۹۴ به اسفند ۹۳ معادل ۲٫۳ درصد اعلام شده است. گفتنی است که حجم نقدینگی اردیبهشت ۹۲ بالغ بر ۴۶۶ […]