پیشرفت چشمگیر فناوری های روباتیکی در سال ۲۰۱۵

به گزارش اکوتو ، اینکه سیستمهای روباتیکی بتوانند وارد زندگی روزمره شده و با انجام کارهایی نظیر جابجایی محموله ها و امدادرسانی در مواقع بحرانی به نیروهای انسانی کمک کنند، نشان از توجه دانشمندان به این عرصه در حال شکوفایی فناوری های نوین دارد.نشریه تکنولوژی ریویو می نویسد: اوایل سال ۲۰۱۵ بود که شرکت آمازون […]