آغاز پروازهای نوروزی از ۲۵ اسفند

رضا جعفرزاده با اشاره به ضرورت اجرای دستورالعمل حقوق مسافر توسط شرکت های هواپیمایی اظهار کرد:‌ سازمان هواپیمایی کشوری ملاک عملکرد شرکت های هواپیمایی را رعایت حقوق مسافران و جلب رضایت آنها می‌داند. وی با بیان این‌که اکیپهای نظارتی در ایام نوروز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: سازمان هواپیمایی کشوری در راستای نظارت‌های دقیق بر فروش […]