انقلاب پنل های جدید خورشیدی با ۵۰ برابر انرژی بیشتر

اکوتو –  شرکت «سولار ویندو» SolarWindow Technologies اعلام کرد که سلول‌های خورشیدی جدیدشان می‌توانند ۵۰ برابر پنل های خورشیدی فعلی انرژی تولید کنند. پیامد چنین دستاوردی این است که هزینه‌ی مورد نیاز برای راه‌‌اندازی سیستم انرژی خورشیدی زودتر جبران می‌شود. «جان کانکلین» (John Conklin) مدیرعامل این شرکت، این موفقیت را این‌گونه قلمداد کرد: “بزرگ‌ترین پیشرفت در […]