به نظر شما دلیل استقبال نکردن هواداران چیست؟

گروه ورزش وسرگرمی اکوتو ؛ امروز دو تیم پرطرفدار ایرانی ، پرسپولیس و تراکتورسازی در زمین خودشان در مقابل حریفانشان قرار گرفتند ولی نکته ای که قابل توجه است در دو بازی تعداد بسیار کمی به ورزشگاه آمده اند در صورتیکه طبق پیش بینی ها حداقل در بازی تبریز انتظار می رفت حداقل نصف ورزشگاه […]