زمستان خشک در دریاچه ارومیه

به گزارش اکوتو ، از ابتدای سال آبی جاری تا امروز مجموع بارش های ثبت شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به ۱۱۴ میلیمتر رسیده است. آخرین بارش های این حوضه آبریز در ماه آذر به ثبت رسید و در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ابتدای دیماه تا امروز هیچ گونه بارشی به ثبت نرسیده […]