پاییز همچنان پادشاه فصل هاست حتی در ۲۰۱۶ +تصاویر

اکوتو ؛ در این گزارش نگاهی داریم به مجموعه دیگری از تصاویری که عکاسان در نقاط مختلف جهان از فصل پاییز و این تغییر زیبا در طبیعت به ثبت رسانده اند.

رنگ آمیزی زیبای طبیعت در پادشاه فصل ها + تصاویر

گروه چندرسانه ای اکوتو ؛ در این گزارش نگاهی داریم به رنگ آمیزی زیبای طبیعت در کشورهای مختلف جهان، از ژاپن گرفته تا آمریکا، پس از آمدن فصل پاییز.