مرمتِ متفاوت‌ترین کوچه قدیمی پایتخت

کوچه لولاگر منتهی به خیابان حافظ و نوفل‌لوشاتو، متفاوت‌ترین کوچه قدیمی پایتخت که معماری منحصر به فرد و قرینه بودن همه‌ی خانه‌ها، نماها، بالکن‌ها، پنجره‌ها و درختان این کوچه از یک سو و وجود قدیمی‌ترین پیتزا فروشی تهران در آن، این خیابان را به شهرت رسانده، توسط شهرداری منطقه ۱۱ تهران بازآفرینی و مرمت می‌شود. […]