آیا آیندگان تخت جمشید را نخواهند دید؟

فروچاله‌ها برای بلعیدن ۲۵۰۰ سال تاریخ تخت جمشید دست به کار شده‌اند! زمین در اطراف پایتخت هخامنشی‌ها دهان باز کرده و آژیر قرمز برای حضور گردشگران در آنجا به صدا درآمده است. آن‌طور که «مسعود رضایی منفرد» مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید می‌گوید: «برای جلوگیری از وقوع اتفاقی برای گردشگران بسیار زیاد این سایت تاریخی، […]