هوای زمستانی مسکن در تابستان مازندران

به گزارش گروه اقتصادی اکوتو ، در شمالی ترین نقطه ایران و در جایی که روزگاری، بازار مسکنش حبابی رونق گرفته بود، دیگر از گرمای سالهای قبل خبری نیست و تب و تاب خرید و فروش فروکش کرده است. برآیند بررسیها حاکی از آنست که بازار مسکن مازندران نیز به تاسی از دیگر مناطق کشور […]